Pogoji spletne platforme Service MAXX

SPLOŠNI POGOJI

UPORABE STORITEV DOSTOPNIH PREKO SPLETNE STRANI WWW.SERVICEMAXX.SI

 1. Ti splošni pogoji (v nadaljevanju kot »Splošni pogoji«) se nanašajo na uporabo storitev, ki jih preko spletne strani za servisiranje motornih vozil www.servicemaxx.si (v nadaljevanju kot »spletna stran Service MAXX«) nudijo upravljalec strani družba Mreža servisov d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju kot »MS«) in pogodbeni partnerji - serviserji (v nadaljevanju kot »Serviser« ali »Serviserji«). Uporabljajo se vsakokrat veljavni pogoji objavljeni na spletni strani.
 2. Spletna stran Service MAXX vam kot uporabniku (v nadaljevanju kot »Uporabnik«) omogoča, da si pridobite različne podatke in informacije s področja servisiranja motornih vozil, stopite v stik s ponudniki teh storitev – Serviserji in si rezervirate servisni termin, vse pod pogoji določenimi s temi Splošnimi pogoji in morebitnimi drugimi pogoji Serviserjev. MS je zgolj tehnični upravljalec spletne strani in ni izvajalec servisnih storitev ter ni predstavnik ali pooblaščenec ponudnikov storitev – Serviserjev. MS si pridržuje pravico, da po lastni presoji  omeji dostop do storitev ponujenih preko spletne strani Service MAXX,  jih ukine,  odstrani ali jih zamenja z drugimi. MS Uporabnikom ne jamči, da bodo storitve vedno dostopne ali da bodo delovale nemoteno (MS ne zagotavlja, da pri uporabi storitev ne bo prišlo do prekinitev ali motenj v delovanju, zaradi vzdrževanja, posodobitev, tehničnih napak ali okvar, v posledici česar lahko pride tudi do izgube podatkov).
 3. Uporabnik spletne strani Service MAXX je lahko zgolj polnoletna (18+) in poslovno sposobna oseba. Uporabnik se lahko preko Spletne strani Service MAXX tudi registrira in si s tem zagotovi dodatne ugodnosti. V sklopu registracije ali uporabe nekaterih storitev, mora Uporabnik preko spletne strani Service MAXX posredovati določene osebne podatke (ime, priimek, e-naslov,...), registracijske podatke (uporab. ime in geslo) ter druge potrebne podatke (npr. podatki o vozilu). V kolikor se Uporabnik odloči za uporabo storitev/registracijo in posredovanje svojih podatkov, je dolžan in odgovoren, da MS-ju posreduje točne, popolne in pravilne podatke. Vsak Uporabnik se lahko preko spletne strani Service MAXX registrira samo enkrat. Registracija, uporabniški podatki, prijavni podatki niso prenosljivi na drugo osebo. Uporabnik je polno odgovoren za zaupnost prijavnih podatkov potrebnih za prijavo v spletno stran Service MAXX, vključno s podatki o uporabniškem imenu in geslu – teh podatkov Uporabnik ne sme posredovati ali razkrivati nepooblaščenim tretjim osebam. Uporabnik s posredovanjem podatkov (ob registraciji ali ob uporabi storitev) izrecno potrjuje, da je seznanjen s predmetnimi Splošnimi pogoji in Izjavo o varovanju zasebnosti. MS ne preverja identitete Uporabnika in verodostojnosti posredovanih podatkov, zaradi česar MS ne jamči, da posredovani podatki o Uporabniku dejansko pripadajo tej osebi. MS ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi Uporabnikovega netočnega, lažnega ali pomenkljivega posredovanja podatkov.

UPORABA STORITEV, ki jih preko spletne strani Service MAXX ponujajo Serviserji:

 1. Spletna stran Service MAXX Uporabniku omogoča, da preko spletne strani od izbranega Serviserja pridobi informativno ponudbo za servisne storitve (kot. npr. redni servis, menjava pnevmatik, vzdrževanje vozila, ...) in si rezervira servisni termin. Čeprav spletna stran Service MAXX omogoča, da Uporabnik preko spletne strani pridobi ponudbo in si rezervira prost servisni termin, MS ni ponudnik servisnih storitev in ni zastopnik ali pooblaščenec Serviserjev. Iz naslova pridobljene informativne ponudbe in opravljene rezervacije, nastane pogodbeno razmerje neposredno in izključno med Uporabnikom in izbranim Serviserjem – MS ni stranka pogodbenega razmerja in posledično ni nosilec pogodbenih pravic ali obveznosti iz takšnega razmerja.  MS ne preverja točnosti, pravilnosti, zakonitosti ali primernosti vsebin, ki jih preko spletne strani ponujajo Serviserji, zaradi česar ni pogodbeno, odškodninsko ali kako drugače odgovoren za točnost, pravilnost ali zakonitost ponudb, podatkov in informacij, ki jih preko spletne strani Service MAXX objavijo ali Uporabnikom posredujejo Serviserji. Prav tako MS ni odgovoren za točnost, pravilnost in popolnost podatkov, ki jih spletne strani Service MAXX Serviserjem sporočijo Uporabniki.
 2. Vse PONUDBE preko spletne strani Service MAXX so INFORMATIVNE. Čeprav se Seviserji trudijo, da so posredovane informativne ponudbe kar najbolj točne, lahko zaradi širokega spektra dejavnikov, ki vplivajo na ceno servisnih storitev, pride do odstopanja med izdelano informativno ponudbo in končno ceno opravljene storitve. Predvsem (vendar ne omejeno na), kadar dejansko stanje ali specifikacija vozila odstopa od podatkov vnesenih za izdelavo ponudbe, se cena končne storitve ustrezno spremeni. Do odstopanja od informativne cene ponudbe spletne strani Service Maxx lahko pride tudi, če je za odpravo okvare potrebno izvesti dodatne nepredvidene operacije, ki zagotavljajo vsaj minimalno stopnjo tehnične brezhibnosti vozila. Izvedba servisnih storitev je predmet pogojev, ki veljajo pri izbranem Serviserju.
 3. S potrjeno rezervacijo servisnega termina preko spletne strani Service MAXX si Uporabnik zagotovi, da bo Serviser sprejel njegovo vozilo na izbrani datum in uro. Rezervacija servisnega termina, bo v imenu Uporabnika preko spletne strani Service MAXX posredovana izbranemu Serviserju, Uporabnik pa prejme potrditveno e-sporočilo, oz. SMS sporočilo o dogovorjenem in potrjenem terminu servisa. Spremembe ali odpovedi rezervacij morajo biti opravljene vsaj en (1) dan pred rezerviranim datumom, in sicer preko spletne strani Service MAXX ali neposredno pri Serviserju. MS si pridržuje pravico, da v primeru zlorabe uporabe storitev odpove rezervacijo ali podatkov potrebnih za rezervacijo sploh ne posreduje Serviserju.
 4. PLAČILO rezerviranih servisnih storitev se vedno opravi neposredno pri izbranem Serviserju (pogodbeni odnos nastane izključno med Uporabnikom/stranko in Serviserjem). Izdelana informativna ponudba velja zgolj za servisne storitve, rezervirane preko spletne strani Service MAXX. V kolikor Uporabnik ob obisku Serviserja naroči dodatne storitve, so te dodatne storitve predmet veljavnega cenika in pogojev veljavnih pri Serviserju.
 5. MS lahko po lastni presoji Uporabniku blokira dostop do spletne strani Service MAXX ali do njegovega uporabniškega profila ter Maxx Club-a (predvsem kadar ugotovi zlorabo pri uporabi storitev ali kršitve predmetnih Splošnih pogojev).
 6. Vsebine dostopne preko spletne strani Service MAXX lahko Uporabnik uporablja izključno za lastno zasebno uporabo. Vsakršno komercialno koriščenje vsebin je prepovedano.
   

Ljubljana, dne 12.2.2018

Mreža servisov d.o.o.

 

Prijavite se na novice in prihranite pri servisu vozila

Prijavite se na obveščanje o servisnih ugodnostih.