Kako ravnati ob prometni nesreči?

V primeru nesreče marsikdo ne ve, kaj mora storiti. Še slabše in bolj stresno je, če se ta zgodi v tujini. Kako ravnamo in na kaj moramo biti pozorni?

Kako ravnati ob prometni nesreči?

V primeru nesreče marsikdo ne ve, kaj mora storiti. Še slabše in bolj stresno je, če se ta zgodi v tujini. Kako ravnamo in na kaj moramo biti pozorni?

V primeru prometne nesreče je treba najprej poskrbeti za lastno varnost in varnost ostalih prometnih udeležencev. Z varnostnim trikotnikom zavarujte kraj nesreče. V nočnem času uporabite (če je to mogoče) ob varnostnem trikotniku še rumeno utripajočo luč, baklo ali drug način osvetlitve. Ne pozabite na rabo odsevnega jopiča! Če je mogoče, poskrbite za normalno prevoznost ceste. Takoj za tem se umaknite na varno. Ob tem si velja glede na okoliščine nesreče zapomniti nekaj osnovnih napotkov!

Nesreča na avtocesti
Če ste udeleženi v prometni nesreči na avtocesti, ne izstopajte iz vozila brezglavo! Prepričajte se, ali lahko varno izstopite? Ne hodite okoli vozila in ne ocenjujte nastale škode, temveč poskrbite za lastno varnost in varnost ostalih prometnih udeležencev. Kraj nesreče zavarujte na primerni razdalji, nekdo od udeležencev naj prihajajoča vozila opozarja na nevarnost in obvesti policijo. V primeru manjših nesreč brez telesnih poškodb odstranite vozilo na odstavni pas oziroma k desnemu robu vozišča. Če se nesreča pripeti na viaduktu, ne preskakujte varovalnih ograj!

Nesreča v predoru
Ob prometni nesreči v predoru zapustite vozilo v smeri najbližjega izhoda in opozarjajte ostale udeležence na nevarnost. Na vozilu ne ugašajte luči! Kraj prometne nesreče označite pred predorom oziroma na dobro vidnem mestu. O nesreči čimprej obvestite policijo!

Nudenje prve pomoči
Na kraju prometne nesreče nudite osnovno pomoč poškodovanim, če ste za to ustrezno usposobljeni. Ne zapuščajte kraja prometne nesreče, razen v primeru nudenja pomoči poškodovanim, kjer gre za prevoz v bolnišnico, obveščanje policijske postaje ipd. Če ste lokacijo prometne nesreče zapustili zaradi naštetih razlogov, se čimprej vrnite na kraj nesreče! Kraja prometne nesreče praviloma ne spreminjajte. Slednje naredite le v primerih, ko je to potrebno zaradi reševanja ali ogrožanja ostalih prometnih udeležencev.

Prometna nesreča v Sloveniji
Če je nastala manjša materialna škoda, prisotnost policije ni potrebna. S soudeleženimi v prometni nesreči ali oškodovanimi izmenjajte podatke za uveljavljanje povračila škode na zavarovalnici in izpolnite evropsko poročilo. Če vam je škodo povzročilo nezavarovano vozilo, se oglasite pri svoji zavarovalnici, da ta opravi ogled škode in vas informira o nadaljnjih  postopkih uveljavljanja povračila škode pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Če ste utrpeli telesne poškodbe v nesreči z neznanim vozilom, se obrnite na policijo. Glede uveljavljanja odškodnine pa na Slovensko zavarovalno združenje.

Prometna nesreča s tujcem
V primeru nesreče, ki jo v Sloveniji povzroči voznik vozila s tujo registrsko oznako, je pomembno, da pravilno zapišete vse bistvene podatke o tujem vozniku in motornem vozilu. Ključni so: ime in priimek voznika, registrska oznaka vozila, tip in znamka vozila, ime zavarovalnice in številka zavarovalne police oziroma zelene karte. Priporočljivo je, da se izpolni Evropsko poročilo o prometni nesreči. To velja tudi v primeru, ko je bila na kraju prometne nesreče policija. Oškodovanec mora odvzeti kopijo zelene karte, predvsem v primerih, če gre za vozilo, registrirano v državi, ki ni članica Evropske unije oz. Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švica. Če prometno nesrečo povzroči vlečno vozilo s prikolico, je nujno izpisati podatke o zavarovanju za vlečno vozilo oziroma odvzeti kopijo zelene karte tega vozila. Škoda se v tem primeru krije večinoma iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti vlečnega vozila.

Zasnova evropskega poročila o nesreči je v smislu vsebine, opisov, alinej in grafične podobe v vseh jezikih enaka.

Prometna nesreča v tujini
Če je nastala manjša materialna škoda, si z ostalimi udeleženci izmenjajte podatke in izpolnite v celoti evropsko poročilo o prometni nesreči. Podatke, ki jih potrebujete, lahko prepišete z zavarovalne police in prometnega dovoljenja. Zaradi lažje izvedbe nadaljnjih postopkov je priporočljivo, da pokličete na kraj nesreče policijo. Ta opravi ogled, kjer velja dodati, da vam lahko ponekod za ogled nesreče z manjšo materialno škodo izstavijo račun. Policija izda potrdilo o poškodbi vozila, ki omogoča neoviran prehod državne meje in vrnitev v domovino. V primeru, ko ne uspete od soudeleženih v nesreči pridobiti ključnih podatkov, zaprosite za podatke policijo. Kasnejše poizvedbe so zahtevnejše in časovno daljše! Če obstaja možnost, zabeležite podatke prič in fotografirajte kraj dogodka in poškodovana vozila. S tem je uveljavljanje odškodninskih zahtevkov enostavnejše. V primeru suma, da ste prometno nesrečo povzročili vi, vas lahko tuji varnostni organi zadržijo v državi, dokler se ne konča postopek. Kazen vam lahko izreče policija ali sodni organ. 

Kasko zavarovanje
V primeru, ko imate sklenjeno za vozilo kasko zavarovanje, lahko pri svoji zavarovalnici kasneje uveljavljate zahtevek za povračilo škode. V tem primeru morate ustrezno dokumentirati dokaze o nesreči. Najbolj enostavno je, da: škodni dogodek prijavite policiji, zapišite podatke in izjave prič ter fotografirate kraj škodnega dogodka. V primeru, da vozilo ni vozno ali ne veste, kako ravnati, pokličete zavarovalnico, pri kateri imate sklenjeno zavarovanje avtomobilskega kaska, za dogovor o nadaljnjih postopkih.

Odškodninski zahtevek
Odškodninski zahtevek za povračilo stroškov pri nastali škodi v tujini lahko oškodovanec vloži pri Slovenskem zavarovalnem združenju oziroma katerikoli slovenski zavarovalnici. Slednja  lahko glede na sklenjene pogodbe s tujimi zavarovalnicami obravnava njegov zahtevek oziroma oškodovanca napoti na pristojno zavarovalnico. Odškodninski zahtevek za povračilo stroškov pri škodi, ki jo utrpite doma, uveljavljate prek odgovorne zavarovalnice, kjer imate sklenjeno avtomobilsko zavarovanje. Postopek uveljavljanja odškodnine je končan, ko oškodovanec podpiše poravnalno izjavo, ki jo pripravi zavarovalnica. V njej se zavarovalnica obveže, da bo za poravnavo škode oškodovancu izplačala dogovorjeno vsoto denarja.
 

V primeru nesreče marsikdo ne ve, kaj mora storiti. Še slabše in bolj stresno je, če se ta zgodi v tujini. Kako ravnamo in na kaj moramo biti pozorni?

Ne spreglejte

28.5.2018
Avtor: Bruno Kuzmin, svetovalec
7.2.2018
Avtor: Bruno Kuzmin, svetovalec
28.2.2018
Avtor: Bruno Kuzmin, svetovalec
19.2.2018
Avtor: Bruno Kuzmin, svetovalec
1.2.2018
Avtor: Roland Stepan dipl.ing.str.
29.1.2018
Avtor: Bruno Kuzmin, svetovalec
19.1.2018
Avtor: Roland Stepan dipl.ing.str.
17.1.2018
Avtor: Bruno Kuzmin, svetovalec

Prijavite se na novice in prihranite pri servisu vozila

Prijavite se na obveščanje o servisnih ugodnostih.